Аутор Тема: Све вести - Без коментарисања!  (Прочитано 1557867 пута)

0 чланова и 2 гостију прегледају ову тему.

Ван мреже ТрапаЦЗВ

 • Сметају јој балавци
 • Звезда му је све
 • ****
 • Поруке: 2.666
 • Репутација: +1595/-1506
 • ЦЗБГ
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #40 послато: 19 Мај 2011, 23:10:07 »
Darko Kovačević za Press: Robi će Zvezdu odvesti u Evropu

Sportski direktor Olimpijakosa Darko Kovačević tvrdi da je njegovom bivšem klubu Crvenoj zvezdi sa Robertom Prosinečkim na mestu trenera zagarantovana evropska budućnost!

On je siguran da beogradski crveno-beli pod Robijevim vođstvom u naredne dve godine mogu da postanu redovni učesnici ligaškog dela evropskih takmičenja.

Nekadašnji centarfor Lacija i Juventusa dodaje da je tokom nedavnog boravka Crvene zvezde u Pireju uvideo da čelnici kluba sa „Marakane" iskreno veruju u projekat „Robert Prosinečki", odnosno da su na taj način stekli osnovni preduslov da vrate trofeje u Ljutice Bogdana. Tvorac šampionskog tima Olimpijakosa kaže da nije želeo da daje savete Vladanu Lukiću i njegovim najbližim saradnicima i priznaje da je u ovom trenutku nemoguće porediti pirejske i beogradske crveno-bele.
Ne želim meč sa Partizanom
Darko Kovačević je nedavno boravio u Srbiji tokom Evropskog prvenstva za kadete, a kako kaže, ne bi voleo da sledeći put dođe na meč koji bi igrali Partizan i Olimpijakos.

- Ne znam kada ću doći u Srbiju naredni put, ali ne bih voleo da moram poslovno da dolazim zbog utakmice u Ligi šampiona između Partizana i Olimpijakosa. Bio bi to meč pun naboja jer su poznate relacije između Crvene zvezde i nas. Ako već do toga dođe, ne preostaje nam ništa drugo nego da dobijemo crno-bele - poručio je Kovačević.

Ogroman pomak

- Ne samo da pratim rezultate Crvene zvezde preko interneta, nego se trudim da pogledam svaku utakmicu koju igra moj bivši klub. Možda se neću razlikovati od većine zvezdaša koji su to uočili, ali prvi i osnovni utisak jeste da je klub dobio veliki, ogroman kapital u Robertu Prosinečkom. Stvarno se vidi neverovatan pomak, trofeji će verovatno ponovo izostati, ali to može vrlo lako da bude nadoknađeno. Znam Robija odlično i zato mogu da kažem da kao veliki šampion neće otići sa „Marakane" dok ne bude završio posao - poručio je Darko Kovačević.

Kao čovek iza koga stoje rezultati u Olimpijakosu, Darko Kovačević nije želeo da se meša u posao rukovodećoj strukturi čelnika Crvene zvezde. Nekada sjajni napadač je konstatovao da na „Marakani" moraju da veruju u velike stvari kako bi ih i ostvarili.

- Baš sam se fino ispričao sa Lukićem i Adžićem prilikom nedavnog susreta u Pireju. Video sam da veruju u projekat sa Robertom Prosinečkim. Kada sam to uvideo, shvatio sam da ne treba ništa više da im kažem, niti da im dajem savet. Ne kažem da je lako, imaju težak teret na leđima, ali jedan trofej može da promeni sve. Pazite, ako Zvezda nastavi da raste ovom brzinom sa Robijem, ubeđen sam da će sledeće godine osvojiti titulu i igrati značajnu ulogu u Evropi.

Legenda Crvene zvezde i Olimpijakosa kaže da je u ovom trenutku nemoguće porediti ta dva kluba. Ipak, svestan je da je višestrukom šampionu Grčke lakše da napravi proboj na evropsku scenu.

Zvezda može kao Porto

- Kada neko poredi moje dve ljubavi, obično kaže da je razlika ogromna jer Olimpijakos ima veći budžet. Međutim, ja stvari ne posmatram iz tog ugla. Pravila ponašanja su ista na „Marakani" i „Karaiskakiju", reč je o dva velika kluba koja imaju i sada kapacitet da igraju u završnicama evropskih kupova. Gledao sam meč finala Lige Evrope između Porta i Brage... Mislim da je taj nivo dostižan za Olimpijakos, a zašto ne i za Crvenu zvezdu. Možda to nekome deluje nerealno, ali ja sam ambiciozan po prirodi. Niko mi neće oduzeti tu želju ili iluziju dok se bavim ovim poslom.

Čovek zadužen za sva sportska pitanja u Olimpijakosu prvu godinu funkcionerske karijere oplemenio je peharom šampiona Grčke. On kaže da mu novi posao prija, iako je non-stop u pokretu.

- Nije lako raditi ovaj posao. Telefoni zvone, gledaju se igrači. Međutim, ambicija da uspem i da vidim Olimpijakos u završnici evropskih takmičenja me vuče napred. Ove godine smo osvojili titulu, ali daleko od toga da sam time zadovoljan. Sad spremam tim koji će ostaviti jak utisak u Ligi šampiona - poručio je Kovačević.

Darjan Nedeljković

http://sportservis.pressonline.rs/wsw/index.php?p=71&ni=22570

Ван мреже Зоки МПЦЗ

 • Члан клуба
 • Пријатељ РСБ-а
 • ****
 • Поруке: 2.078
 • Репутација: +967/-1022
 • На свету све си нам, за боље не знамо...
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #41 послато: 19 Мај 2011, 23:22:52 »


Душан Мракић: Не рушим Лукића
Спорт | 19. мај 2011. | 16:55

БЕ­О­ГРАД – Цр­ве­на зве­зда не мо­же без тур­бу­лент­них си­ту­а­ци­ја. Пре­ма ин­фор­ма­ци­ја­ма ко­је сти­жу са „Ма­ра­ка­не“, чел­ни­ци „Га­спро­ма“, ге­не­рал­ног спон­зо­ра цр­ве­но-бе­лих, ни­су за­до­вољ­ни ра­дом ак­ту­ел­не упра­ве и за­то уве­ли­ко тра­же но­ва ре­ше­ња. Јед­на од во­де­ћих функ­ци­ја на­ме­ње­на је и Ду­ша­ну Мра­ки­ћу, тре­нут­но чла­ну УО Цр­ве­не зве­зде.

Пред­став­ни­ци ру­ског ги­ган­та раз­о­ча­ра­ни су овом се­зо­ном. Ло­гич­но, пр­ви на уда­ру на­шли су се пред­сед­ник клу­ба Вла­дан Лу­кић и спорт­ски ди­рек­тор Иван Аџић, ко­ји су апо­стро­фи­ра­ни као глав­ни крив­ци за ло­ше ре­зул­та­те у овој се­зо­ни. Из­ме­ђу оста­лог, Лу­ки­ћу је за­ме­ре­но и то што ни­је био уз еки­пу на по­след­њем „ве­чи­том дер­би­ју“. Као Аџи­ћев на­след­ник нај­о­збиљ­ни­је фи­гу­ри­ра Вла­ди­мир Ју­го­вић, са ко­јим се ових да­на ин­тен­зив­но пре­го­ва­ра, док је на ме­сту ге­не­рал­ног се­кре­та­ра (Ан­дри­ји Кле­у­ту ис­ти­че уго­вор и он пре­ла­зи у Ко­шар­ка­шки са­вез Ср­би­је), већ ви­ђен Ду­шан Мра­кић, др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству ин­фра­струк­ту­ре и енер­ге­ти­ке. Ипак, Мра­кић је у из­ја­ви за „Прав­ду“ де­ман­то­вао свој до­ла­зак на но­ву функ­ци­ју.

– У овом мо­мен­ту не бих ко­мен­та­ри­сао. Тре­нут­но оба­вљам вр­ло ва­жну функ­ци­ју и сма­трам да као члан Управ­ног од­бо­ра Цр­ве­не зве­зде мо­гу мно­го ви­ше да по­мог­нем клу­бу не­го као ге­не­рал­ни се­кре­тар – ре­као је Ду­шан Мра­кић.

Кад је функ­ци­ја пред­сед­ни­ка у пи­та­њу, си­ту­а­ци­ја је мно­го сло­же­ни­ја, с об­зи­ром да је пр­ви фа­во­рит Ру­са и ле­ген­да цр­ве­но-бе­лих Дра­ган Џа­јић под оп­ту­жни­цом за зло­у­по­тре­бу слу­жбе­ног по­ло­жа­ја. Док се си­ту­а­ци­ја не ре­ши по­зи­тив­но по Џа­ји­ћа, опет се као ре­ше­ње на­ме­ће Мра­кић, ина­че бив­ши фуд­бал­ски су­ди­ја.

– И Вла­дан Лу­кић и Ан­дри­ја Кле­ут сво­јим ра­дом оправ­да­ли су ука­за­но по­ве­ре­ње. У сва­ком слу­ча­ју, за­слу­жу­ју да на­ста­ве са ра­дом у клу­бу – ис­та­као је Мра­кић.

Иза Цр­ве­не зве­зде је још јед­на не­у­спе­шна се­зо­на. Про­шле го­ди­не ма­кар је осво­јен Куп Ср­би­је, а у овој су цр­ве­но-бе­ли оста­ли и без ње­га. До­ду­ше, пр­вен­ство још ни­је го­то­во, јер има три ко­ла до кра­ја, али по­треб­но је чу­до да Пар­ти­зан из­гу­би три бо­да пред­но­сти над Зве­здом. За­то у „Га­спро­му“, ге­не­рал­ном спон­зо­ру Зве­зде, не же­ле да до­зво­ле још јед­ну се­зо­ну за за­бо­рав. Ру­ски моћ­ни­ци већ су из­дво­ји­ли 12 ми­ли­о­на евра за сле­де­ћу се­зо­ну, у ци­љу ре­но­ви­ра­ња играч­ког ка­дра. Њи­хов циљ је ства­ра­ње ја­ке Цр­ве­не зве­зде, ко­ја ће по­но­во има­ти до­ми­на­ци­ју у срп­ском фуд­ба­лу, али и за­па­же­ну уло­гу на ме­ђу­на­род­ној сце­ни.

Пре­ма ру­ском сце­на­ри­ју, про­ме­не су не­ми­нов­не на „Ма­ра­ка­ни“. Е са­да, да ли ће Лу­кић и ње­гов тим „пре­жи­ве­ти“ ду­го, то­пло ле­то ко­је је пред на­ма, оста­је да се ви­ди.

Зве­зда: Без ко­мен­та­ра

По­ку­ша­ли смо да сту­пи­мо у кон­такт са пред­сед­ни­ком цр­ве­но-бе­лих Вла­да­ном Лу­ки­ћем, али он ни­је од­го­ва­рао на на­ше по­зи­ве. Они ко­ји га до­бро по­зна­ју ка­жу да не во­ли те­ле­фон­ске раз­го­во­ре. Чак и да је та­ко, Лу­кић би тре­ба­ло да се при­се­ти 2009. го­ди­не и сво­је кам­па­ње за ме­сто пред­сед­ни­ка Зве­зде. Та­да је био до­сту­пан и ве­о­ма ко­му­ни­ка­ти­ван. На­жа­лост, са­да је си­ту­а­ци­ја пот­пу­но дру­га­чи­ја, па смо по­во­дом ме­диј­ских на­пи­са на те­му ње­го­ве сме­не, уме­сто ста­ва пр­вог чо­ве­ка цр­ве­но-бе­лих, до­би­ли штур ко­мен­тар:

– Не­ма­мо ни­ка­кав ко­мен­тар на ме­диј­ске спе­ку­ла­ци­је – по­ру­чи­ли су из Цр­ве­не зве­зде.

Про­си­неч­ки си­гу­ран

Шеф струч­ног шта­ба цр­ве­но-бе­лих Ро­берт Про­си­неч­ки је­ди­ни је си­гу­ран, јер је сво­јим ра­дом оправ­дао оче­ки­ва­ња по­сло­да­ва­ца. Про­си­неч­ки има пу­ну по­др­шку и уско­ро ће му би­ти по­ну­ђен про­ду­же­так уго­во­ра. Та­ко­ђе, стра­тег Цр­ве­не зве­зде има од­ре­ше­не ру­ке по пи­та­њу про­да­је и до­во­ђе­ња игра­ча. За­то, хр­ват­ски струч­њак уве­ли­ко пра­ви спи­сак фуд­ба­ле­ра на ко­је не­ће ра­чу­на­ти за сле­де­ћу се­зо­ну, као и ли­сту по­ја­ча­ња, нео­п­ход­них за успех еки­пе.

Д. Р.
http://www.pravda.rs/2011/05/19/dusan-mrakic-ne-rusim-lukica/

Ван мреже миша09

 • Члан ФК
 • ****
 • Поруке: 887
 • Репутација: +1714/-340
 • Сви смо ми Благоје Јововић!
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #42 послато: 20 Мај 2011, 11:14:53 »
Ergić Zvezdina sudbina?

20. MAJ 2011. | 07:55 | IZVOR: SPORTSKE.NET, SPORT

Bivši reprezentativac ovog leta biće slobodan igrač i mnogo je realnija meta od Miloša Ninkovića. Već bio na meti Zvezde.
Ergić je svojevremeno dovođen u vezu sa Zvezdom, ali je tada odlučila mnogo veća finansijska moć Turaka.

Bivši reprezentativac koji se nekako tiho povukao iz nacionalnog tima, mnogi kažu razočaran atmosferom, biće ovog leta slobodan igrač.

Završio je misiju u Bursi, sigurno je da će igrač njegovog rejtinga i iskustva imati dosta ponuda, no poznata je Ergićeva želja da obuče dres Zvezde, za koju navija.

On je u ovom trenutku mnogo izvesnija opcija od Ninkovića koga je nemoguće otkupiti, a ruku na srce, pozajmica teško da dolazi u obzir. Ni sam Ninković nije baš zagrejan za povratak u srpski fudbal.

Ergić je igrač koji je nešto defanzivniji, ali bi mogao da odgovori zahtevima igre Roberta Prosinečkog, videćemo može li Zvezda da ispuni njegove finansijske uslove i da dobije veliko pojačanje u veznom redu.

Селектор

 • Гост
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #43 послато: 20 Мај 2011, 11:20:41 »
Turci ne puštaju Srbina u Zvezdu

Crvena zvezda u proteklom periodu pronalazila je pojačanja uglavnom na afričkom i južnoameričkom kontinentu, a prema nekim informacijama uprava crveno-belih potragu za ovaj prelazni nastavlja u Evropi. Prema napisima Sporta, vezni red Zvezde bi mogao da pojača nekadašnji naš reprezentativac i sadašnji fudbaler Burse Ivan Ergić, za kojeg je zainteresovan menadžment kluba iz Ljutice Bogdana. Ipak, turski mediji odbacuju ovakvu mogućnost, pa u tekstu koji objavljuje Hurriyet navodi se da trener Ertuglur Saglam želi da u timu zadrži Srbina, iako mu ugovor ističe na kraju ove sezone.

Tim Burse čije boje brani i Milan Stepanov, kao trećeplasirani u prvenstvu Turske obezbedio je plasman u Ligu Evrope. U istom tekstu se navodi da Stepanov nije u planovima Saglama.

http://www.sportal.rs/news.php?id=51236

levo_krilo

 • Гост
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #44 послато: 20 Мај 2011, 13:00:51 »
Prosinečki: Razgovaram sa potencijalnim pojačanjima

Iako je do kraja prvenstva Jelen Superlige ostalo još tri kola, rukovodstvo Crvene zvezde uveliko radi na tome da pre početka prelaznom roka i priprema za novu sezonu obezbedi nova pojačanja. Prvi na meti crveno-belih su defanzivac zagrebačkog Dinama Leandro Kufre i napadač Atletiko Mineira Rafaelo Fereir Fransisko Toro, koji je još zimus na preporuku Dejana Ramba Petkovića trebalo da stigne na "Marakanu".

Trener Zvezde Robert Prosinečki priznao je da se radi na tome da na prozivku za narednu sezonu (18. juna ili dva-tri dana kasnije) ima sve igrače na raspolaganju.

- Svaki trener želi da ima kompletnu ekipu na prozivci, kako bi od početka do kraja priprema mogao da radi sa njima. Da li ćemo u tome uspeti - ne znam. Tražimo pojačanja kako bi smo bili mnogo bolji nego što smo sada. Radimo na tome, i sam razgovaram sa nekim igračima kako bi došli u klub (Kufre, prim. aut.) - rekao je Prosineki dodavši da mu je prvih pet meseci u Zvezdi strašno brzo prošlo.

Prosinečki je nedavno spomenuo kako bi voleo da u svojim redovima vidi Miloša Ninkovića iz Dinama iz Kijeva, ali za taj transfer šanse su minimalne, dok je iz domaće lige priznao da mu se dopada Milan Rodić iz OFK Beograda.

http://www.sportal.rs/news.php?id=51244

Ван мреже Ian

 • Члан ФК
 • ****
 • Поруке: 6.659
 • Репутација: +4564/-3151
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #45 послато: 20 Мај 2011, 13:18:50 »
RP: "Tradicije su tu da se menjaju"
Izvor: B92, Tanjug

Crvena zvezda u 28. kolu Jelen Superlige gostuje Borcu, a terener Prosinečki očekuje pobedu, bez obzira na to što crveno-beli u Čačku imaju lošu tradiciju.

Beta

"Kako su mi rekli, Zvezda je dobila samo jedan od poslednjih pet mečeva u Čačku. Ali tradicije su tu da se menjaju, i ja očekujem da osvojimo tri boda."

"Šampionska trka još nije gotova, a veoma je važno da budemo i drugi, nije isto da li ćemo evropske kvalifikacije započeti 14. ili 28. jula. Ne zbog dužeg odmora, već da nam ostane više vremena za pripreme."

Kao što je i najavio, Prosinečki će na ovom meču šansu ukazati nekim igračima koji do sada nisu igrali, ili su imali manju minutažu.

"Zbog povreda ne mogu da računam na Evandra, Koromana, Ninkova i Binića Zato će na teren Bajković, Mikić, Vilotić, Adi, Tošić, Mijailović, Lazović, Milovanović, Vešović, Borha i Jeremić", rekao je Prosinečki.

Prosinečki je rekao da je srećan što će posle 20 godina, posetiti selo Ježevica pored Čačka, u kojem je rodjena njegova majka.

"Ljudi su me pozvali i sa velikim zadovoljstvom biću njihov gost. Kao klinac sam često dolazio tamo, igrao fudbal, ali nisam bio više od 20 godina. Radujem se što ću videti i neke rodjake", istakao je Prosinečki, i dodao da, bez obzira što je devojačko prezime njegove majke Đoković, nije siguran da je u srodstvu sa našim čuvenim teniserom.

Utakmica Borac Čačak - Crvena zvezda igra se u subotu od 15 časova.

http://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2011&mm=05&dd=20&nav_id=513370

Ван мреже bishop

 • Пилот манијак
 • Звезда му је све
 • ****
 • Поруке: 1.179
 • Репутација: +1509/-122
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #46 послато: 20 Мај 2011, 15:54:17 »
Juniori Zvezde stali na korak od Mančestera
20. maj 2011.

Juniori Fudbalskog kluba Crvena zvezda (generacija 1996) na nedavnom turniru "Najk Premijer kup" u Budimpešti osvojili su treće mesto.

Crveno-beli klinci koje je predvodio trener Mile Jovin ostvarili su veliki uspeh u konkurenciji 20 ekipa iz 19 zemalja i pokazali da se nalaze u samom evropskom vrhu.

Nažalost, nisu uspeli da se plasiraju na finalni turnir u Mančesteru, jer su samo dve porvoplasirane ekipe išle dalje.

U odlučujećem polufinalnom meču, Crvena zvezda je izgubila od PSV Ajndhovena 3:1, a kasnije je u meču za treće mesto savladala domaći tim "Akademija Puškas" sa 2:0.

"Bilo je to sjajno iskustvo za nas. Uoči turnira nismo verovali da možemo među četiri, ali uspeli smo. Međutim, ostaje žal zbog poraza u polufinalu jer smo poveli 1:0, zatim nam nije sviran penal, da bi sudija posle "izmislio" penal za Holanđane. Bilo je i malo suza, ali dečaci su smogli snage da već u meču za treće mesto odigraju možda i najbolji meč na turniru", izjavio je Jovin.

Očigledno, Zvezda opet ima talentovanu generaciju, a posebno je zanimljiv podatak da je većina fudbalera veoma uspešna i u školi.

Jedan od njih je i talentovani Marko Grujić, koji će gotovo sigurno za koju godinu zaigrati za prvi tim nekadašnjeg evropskog i svetskog šampiona.

"U školu imam sve petice, kao i većina mojih drugova. Veoma nam je žao što nismo izborili plasman u Mančester, ali i treće mesto je veliki uspeh", rekao je Grujić, uz opasku da je njegov idol Realov Brazilac Kaka.

Crvena zvezda je na turniru u Budimpešti bila u grupi sa mađarskim MTK (0:0), češkim Olomocom (0:1), Portom (2:0) i Mariborom (3:0). Kao drugoplasirana je prošla u četvrtfinale gde je posle remija 1:1 na penala savladala finsku Honku (7:6).

Usledio je poraz u polufinalu od PSV i pobeda u meču za treće mesto protiv "Puškas akademije". Pobednik turnira je turski Fenerbahče, koji je u finalu savladao PSV (2:1), a obe ekipe plasirale su se na finalni turnir u Mančesteru.

"Najk Premijer kup" igra se od 1993. godine kada je počela saradnja američkog prozvođača sportske opreme i Mančester junajteda.

(Tanjug/MONDO, foto: crvenazvezdafk.com)

Ван мреже ТрапаЦЗВ

 • Сметају јој балавци
 • Звезда му је све
 • ****
 • Поруке: 2.666
 • Репутација: +1595/-1506
 • ЦЗБГ
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #47 послато: 20 Мај 2011, 16:33:24 »
Prosinečki: Ne znam da li sam rod s Novakom

Dan uoči posete selu Ježevica, iz kojeg je njegova majka Emilija Đoković, trener Crvene zvezde Robert Prosinečki kaže da ne zna da li je po toj liniji rod sa porodicom Novaka Đokovića.

Na mestu gde se kao dete igrao i kako kaže "dao dosta golova", nekada fudbaler, a sada trener Crvene zvezde Robert Prosinečki prisustvovaće otvaranju sportskog terena.

Posle 20 godina, Robi će posetiti selo Ježica na padinama planine Jelice iznad Čačka. U subotu rano ujutru, ljudi iz Opštine Čačak doćiće po trenera Crvene zvezde u Kraljevo, gde će ekipa biti u karantinu i povesti ga u selo, gotovo na pola puta između dva grada, odakle je njegova majka Emilija, devojačko Đoković.

"Moja mama je odatle i kao klinac sam često išao tamo. Ljudi su me pozvali i sa velikim zadovoljstvom biću njihov gost. Dugo nisam bio, ali se sećam. Drago mi je da će to mesto dobiti igralište", rekao je Prosinečki, koji će biti glavna zvezda na otvaranju sportskog terena koji je preko puta kuće u kojoj je rođena njegova majka.

Da li imate rodbine tamo?

"Imam, familija moje mame je i dalje tamo, ali nisu mi to baš bliski rođaci, jer moja mama nije imala ni rođenog brata, ni sestru. Posle 20 godina ću biti ponovo tamo i videti neke ljude koji su mi familija, što me raduje", rekao je Prosinečki, koji je kao dečak sa ocem Đurom i majkom Emilijom odrastao u Nemačkoj, u Šveningenu, gde je i rođen.

Robijeva majka Emilija je iz familije Đoković. Da li su to baš "oni" Đokovići, trenutno najpopularniji u Srbiji?

"Mislim da nismo rod s njima", rekao je Prosinečki sa osmehom i dodao:

"Ne znam, ne verujem..."

http://www.mondo.rs/s206729/Sport/Sport/Fudbal/Prosinecki-_Ne_znam_da_li_sam_rod_s_Novakom.html


Ван мреже Basileus

 • Члан КК, Члан ФК
 • Модератор
 • *****
 • Поруке: 1.609
 • Репутација: +932/-118
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #48 послато: 20 Мај 2011, 21:17:39 »
Dragutinović: Zvezda, zašto da ne!
S. ILIJOSKI | 20. maj 2011. 20:50 | Komentara: 0

Ako crveno-beli imaju ozbiljne planove, jak tim, žele da nešte učine u Evropi sigurno bih razmislio kad bi me pozvali – kaže 35-godišnji defanzivac

POSLE šest godina, šest velikih trofeja, Ivica Dragutinović (35) napušta Sevilju. Jedan od stubova generacije najtrofejnijih “seviljskih berberina” nije poslušao glas naroda, ni molbe predsednika kluba, već svoje srce. I razum, jer čovek u životu mora da zna šta hoće kako bi ispunio želje.

U godinama prestrojavanja i podmlađivanja Sevilje, Ivica nije želeo da “smeta”.

- Mnogi bi oberučke prihvatili predlog kluba da još jednu godinu igram i pomognem koliko mogu, a zatim da preuzmem mlađe kategorije i radim kao trener. To je želja uprave, tražili su to od mene i navijači, nagovarali me prijatelji, a ja se osećam sjajno, želim i mogu da igram top-fudbal bar još dve sezone. To je jedino istina - kaže Ivica.

Zar ste morali da budete toliko strogi prema sebi?

- Ni Fredi Kanute ni ja nismo želeli da se “šlepujemo”, da budemo tu kad i ako zatreba. Osvojili smo sa Seviljom šest trofeja, izgubili smo jedno finale, ostvarili svoje ambicije i realno se zasitili. I kluba, i saigrača. Posle operacije Ahilove tetive svi su mi prognozirali kraj, a ja sam se potpuno oporavio. Osećam se fantastično, mogu i želim da bar još dve sezone igram u klubu koji ima ambicija.Razmišljate li samo o Primeri ?

- Navikao sam se na Španiju i bilo bi mi najlakše da ostanem ovde. I imam nekoliko ponuda iz Primere, ali se ti klubovi bore za opstanak, a iskreno, ja želim u klub koji ima ambicije. Neću da ispadnem arogantan, svestan sam ja i svojih godina i povrede koju sam doživeo, ali sam realan kad kažem da mogu da igram na top-nivou. Novac pri izboru novog kluba jeste važan, ne i najvažniji. Želim klub sa perspektivom.

Da li biste razmislili i o ponudi Crvene zvezde?

- I pre mesec dana su me pitali o eventualnom povratku u Srbiju i ja nisam imao komentar kako ne bih svojom izjavom nekome davao lažnu nadu. Međutim, ako Zvezda pravi ozbiljne planove, jak tim, želi da nešto učini u Evropi, a pri tom misle da sam im ja potreban, sigurno bih razmislio kad bi me pozvali. Sad govorimo hipotetički jer ponude nema, ali prilikom izbora novog kluba gledaću da napravim najbolji potez za mene i moju porodicu. Ne odbacujem mogućnost povratka u Srbiju, jer sam naučio da nikad ne treba reći nikad.

Ne morate da žurite?

- Za sedam dana mi se završavaju sve obaveze u Sevilji i onda ću sigurno imati dovoljno vremena da izaberem pravu opciju. Sad sam, kao u koži mladog igrača, koji prilikom izbora kluba gleda perspektivu, a zatim novac. U karijeri sam dovoljno zaradio za pristojan život. Zato želim trofeje, još ih se nisam zasitio, pogotovo titula - uverava 35-godišnji defanzivac.

SELEKTORU UVEK NA USLUZI
KAD je zbog povrede poslednji put odlazio iz Kovilova, Dragutinović je rekao da će reprezentaciji uvek biti na usluzi.
- Reprezentacija je svetinja. Nikad nisam imao nedoumica, uvek sam na raspolaganju selektoru. Ako sam Petroviću potreban i za jednu utakmicu, tu sam, pod uslovom da mogu da pružim maksimum. I verujem da će “orlovi” doleteti do drugog mesta, i preko baraža otići na EP - optimista je “Drago"

http://www.novosti.rs/vesti/sport.72.html:331275-Dragutinovic-Zvezda-zasto-da-ne

Ван мреже sinamapongole

 • Звездаш
 • **
 • Поруке: 132
 • Репутација: +51/-6
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #49 послато: 20 Мај 2011, 21:54:38 »
Odbijena zalba za Karaburmu

Sudijska komisija FSS zbog nepotpunog sastava nije donela odluku o kazni za glavnog arbitra finala Kupa Srbije, Slobodana Veselinovića. Žalba Zvezde za suđenje na meču sa OFK Beogradom odbijena

Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije odložila je odluku o kazni za Slobodana Veselinovića, glavnog sudije skandaloznog finala Kupa Srbije između Partizana i Vojvodine. Razlog za odlaganje je nepotpun sastav komisije pošto je je njen član, Zoran Petrović službeno u inostranstvu. Odluka je odložena za utorak.

Sa druge strane, nepotpun sastav nije bio smetnja za odbijanje žalbe Crvene zvezde za suđenje na utakmici protiv OFK Beograda. Staniša Beljin, član komisije lakonski je objasnio ovakvu odluku:

"Na snimku utakmice koji mi imamo te greške se ne vide, a ako Zvezda ima bolji neka nam ga dostavi".

http://www.mozzartsport.com/vesti/2335/veselinovi%C4%87-pre%C5%BEiveo----do-utorka

Селектор

 • Гост
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #50 послато: 20 Мај 2011, 23:32:36 »
Zvezda želi Ivana Ergića

Fudbalski klub Crvena zvezda mogao bi da ojača svoje redove bivšim reprezentativem naše zemlje Ivanom Ergićem.

Ergić je trenutno član Burse, a nakon što u subotu završi sa nastupima u turskom prvenstvu postaće slobodan igrač. Tako bi mogla da se ispuni davnašnja želja beogradskih crveno-belih da ovog igrača sredine terena dovede u svoje redove, prenosi "Sport".

 

Rođen u Šibeniku 1981, rano se sa roditeljima preselio u Australiju gde je pod patronatom tamošnjeg insituta za sport stasao u potencijalnog reprezentativca te zemlje. Ipak, po prelasku iz Juventusa u Bazel, doneo je odluku da nastupa za Srbiju, za koju je odigrao 11 zvaničnih mečeva pre nego što je naprasno napustio "orlove" istakavši da se ne uklapa u takvu sredinu.Pored toga što je u pitanju odličan igrač sredine terena, Ergić važi za jednog od najobrazovanijih fudbalera, bar kada je o našem podneblju reč. Redovno je pisao kolumnu za "Politiku" u kojoj je neretko kritikovao aktuelni stil života sportista, ali i moderni sport.

http://www.vesti-online.com/Sport/Fudbal/138431/Zvezda-zeli-Ivana-Ergica

Ван мреже Ковач

 • Звезда му је све
 • ****
 • Поруке: 1.559
 • Репутација: +457/-183
 • 29.05.1991.
  • mojacrvenazvezda.net
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #51 послато: 21 Мај 2011, 14:36:07 »
Мондо

Robi u Ježevici: "Jače" nego dolazak u Zvezdu

Nekoliko stotina meštana sela Ježevice kod Čačka i navijača Crvene zvezde srdačno je dočekalo Roberta Prosinečkog, koji je prve fudbalske korake pravio u rodnom selu svoje majke, na padinama planine Jelice.

Prosinečkog su dočekali prijatelji i poznanici sa kojima se nije video skoro dve decenije. Bili su tu i trubači, a folklorna grupa devojčica i dečaka odigrala je šumadijsko kolo.

Pošto je, po običaju poslužen hlebom i solju, Prosinečki je na obližnjoj livadi, na kojoj bi trebalo da budu izgrađeni tereni za male sportove, odigrao fudbal sa grupom mališana obučenih u Zvezdine dresove.

Prema rečima Veljka Negovanovića, predsednika Skupštine grada, koji je nekada i sam igrao fudbal u cačanskom Borcu, Ježevica će uskoro dobiiti moderno igralište za mali fudbal, za šta je iz gradskog budžeta već izdvojeno 1,5 miliona dinara.

Ne skrivajući emocije, Prosinečki je izjavio da se veoma obradovao susretu sa meštanima i rođacima koji žive u rodnom selu njegove majke Emilije, rodom iz familije Đoković.

"Zaista nisam očekivao ovoliko ljudi. Uzbuđen sam više nego kad sam postavljen za trenera Crvene zvezde. Emocije su jake, jer ovde sam pravio početne korake kao fudbaler i sigurno da mi je drago sto sam ovde video sve svoje prijatelje i rodbinu moje majke. Zato ću i pomoći da se ovde izgradi jedan sportski teren, da se na njemu deca igraju fudbala i da sa njega izlaze pravi igrači. Kad sam bio mali dolazio sam često ovde, a sada ću dolaziti kad god budem mogao", rekao je Prosinečki pre nego što se oprostio sa domaćinima.

Stariji meštani, među njima i Robertov ujak Miloje i danas se dobro sećaju da je mali Robert često dolazio u Ježevicu iz Nemačke gde je živeo sa majkom Emilijom i sada pokojnim ocem Đurom.

Zvezda će u Čačku popodne igrati meč sa domaćim Borcem u okviru domaćeg šampionata.

Ван мреже Sektor

 • J. Edgar Hoover
 • Пријатељ РСБ-а
 • ****
 • Поруке: 17.436
 • Репутација: +5240/-5585
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #52 послато: 21 Мај 2011, 17:58:16 »
Delije izrekle presudu?
21. MAJ 2011. | 16:03 | IZVOR: SPORTSKE.NETSkandiranje protiv uprave i jasna poruka igračima na kraju meča u Čačku pokazale šta navijači misle o novoj sezoni bez trofeja. Crveno - bele verovatno čeka prestrojavanje, a priče o dolasku novih ljudi sada će se verovatno intenzivirati.

Na kraju utakmice, kada je bilo jasno da će Zvezda izgubiti od Borca i tako praktično kapitulirati u borbi za titulu, navijači su izgubili strpljenje.

Iznervirani beskrvnom partijom svojih ljubimaca poručili su im da igraju kukavički (pristojno rečeno), a na njihovoj meti bio je i Ivan Adžić.

On je i ranije bio dežurni krivac, "Delije" su zahtevale njegovu ostavku, ali ga je spasao predsednik Lukić.

Čulo se i skandiranje "Uprava, napolje", što je indikativno, pošto se taj slogan od najvatrenijih pristalica nije čuo od dolaska novih ljudi na "Marakanu".


Da li je to upereno i protiv Vladana Lukića videćemo, tek ovo je podloga verovatno za nove glasine o odlasku aktuelnih rukovodilaca i dolasku ljudi koji imaju veće poverenje glavnog sponzora "Gasproma".

Pre svih radi se o Vladimiru Jugoviću, ali i još nekim rukovodiocima.

Gensek Kleut odlazi, Ivan Adžić bi mogao da plati ceh lošim rezultatima, dok Lukić nije u poslednje vreme želeo da komentariše najave da će se povući.

Bilo kako bilo, sezona se završava za nedelju dana, nakon toga sve oči će biti uprte u "Marakanu"...

Ван мреже musemic

 • Звезда му је све
 • ****
 • Поруке: 1.166
 • Репутација: +807/-677
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #53 послато: 22 Мај 2011, 13:44:35 »
Prosinečki za MONDO: Kritike da, uvrede ne

"Kada ne valja, treba kritikovati, prvo mene, logično, jer ja donosim odluke, pa onda i igrače, ali mislim da su uvrede bile preoštre u ovom trenutku", kaže trener Crvene zvezde i dodaje: "Ne mogu da pljunem ni po igračima, ni po sebi, posle prve loše utakmice".

 Počelo je idilično, sa osam pobeda u osam prvenstvenih mečeva, a onda je usledio poraz u 140. "večitom derbiju", koji je nesumnjivo ostavio dubok trag na igru Crvene zvezde, pred finiš šampionata. U pet kola, sedam osvojenih bodova, od 15 mogućih...

Porazom od Borca u Čačku (0:2), momci Roberta Prosinečkog ne samo da su se i definitivno oprostili od titule prvaka, već su igrom i zalaganjem, bar na 90 minuta, podsetili navijače na neke od najlošijih utakmica u četiri sušne sezone.

Prosinečki je želeo da proba neka nova rešenja protiv tvrdog i neugodnog rivala i sve se završilo loše. Mladi trener u intervjuu za naš portal kaže da poraz može da prihvati, ali nezalaganje nikako!

"Odmah posle utakmice rekao sam da je to bilo najlošije izdanje Crvene zvezde od kada sam ja trener i ostajem pri tome. Tačno je da smo imali i prečku i stativu i da bismo verovatno sada imali drugačiju temu za razgovor da je jedan od ta dva šuta 'ušao', kao i onaj pokušaj Kaluđerovića, ali se to nije dogodilo. Nešto drugo je problem i to mi smeta, što u utakmicu nismo ušli sa željom i voljom za nadigravanjem i trčanjem...", rekao je na početku razgovora za MONDO Prosinečki i nadovezao se:

"Ekipa može da pobedi, odigra nerešeno ili izgubi, ali ne i da ne želi pobedu. Zato sam nezadovoljan".

Nezadovoljni su bili i navijači. Prvi put od kada si ti trener uputili su uvrede igračima za prikazano. Da li je njihova ljutnja opravdana i da li misliš da su možda preterali?

"Ti znaš dobro kako je navijačima, oni jako emotivno proživljavaju svaku našu pobedu, a naročito poraz. Iako ne sporim da smo igrali loše, mislim da igrači nisu zaslužili da im se obraćaju na takav način, jer je ovo bila prva naša loša partija ovog proleća. Ne znam šta se dogodilo, mnogo stvari u fudbalu utiče na to da ti naiđe loš dan, ali ni tada ne sme da manjka želje", kaže trener crveno-belih, koji ne beži od svog dela odgovornosti za neuspeh u Čačku.

"Kada ne valja, treba kritikovati, prvo mene, logično, jer ja donosim odluke, pa onda i igrače, ali mislim da su uvrede bile preoštre u ovom trenutku".

Ekipa je pala, ali zašto? Šta je uzrok?

"Ne znam šta se dogodilo i zašto se dogodilo baš u Čačku... Zato sam rekao da ćemo napraviti analizu, hoću da razgovaram sa igračima i da mi kažu koji su razlozi zbog kojih su podbacili".

"MOTIV MORA DA POSTOJI"
 Da li misliš da su igrači klonuli posle poraza od Partizana u "večitom derbiju"? Da li su prestali da veruju?

"Ma, to me ne zanima! Ne zanima me da li je pobedio Partizan i kolika je bodovna prednost, ti kao igrač Crvene zvezde moraš, kako znaš i umeš, da pobediš u svojoj utakmici", povisio je ton Prosinečki, koji tvrdi da u glavama igrača ne sme da postoji razlika u prilazu utakmici, bez obzira na okolnosti.

"Gotovo svakog dana posle derbija, u kojem smo odigrali loše drugo poluvreme i izgubili, postavljalo se u javnosti pitanje motiva. Ja ne vidim šta je tu sporno, jer je za moje pojmove sasvim dovoljan motiv to što si igrač Crvene zvezde. A i da nije, pa tu ima igrača koji moraju da se bore za mesto u timu naredne sezone, isto tako ima igrača koji se bore da ostvare što bolji transfer... I kako onda mogu da nemaju motiva?"

I zimus si, po završetku priprema, najavio da ćeš u nekom trenutku pružiti šansu igračima koji su bili u drugom planu. Ispostavilo se da te pojedinci nisu ubedili da zaslužuju mesto u ekipi?

"Dobio sam uvid u neke stvari na koje sam tražio odgovor, ali ne želim sada odmah da krivim pojedince, naročito ne one koji dugo nisu igrali i koji nisu potvrdili da mogu da pruže ono što sam ja zamislio da oni mogu. Ponavljam, najviše mi smeta što odnos prema igri nije bio onakav kakav mora da bude".

Da li je za Zvezdu tradicionalno neugodno gostovanje u Čačku bilo pravo vreme da se eksperimentiše i da li smatraš da, u tom smislu, snosiš deo odgovornosti za neuspeh?

"Stojim uvek iza toga da igračima treba pružiti šansu. Rekao sam posle pobede nad Radom da ću dati priliku pojedinim momcima da bismo videli koliko mogu. Ali, vidite, ne mogu posle jednog lošeg izdanja da pljunem i na sebe i na njih i na sve ono što smo postigli do sada. Dugo već pričamo o tome da Zvezda igra lepo, dopadljivo, da dominira i sada odjednom ništa ne valja? Zaista mislim da smo napravili pomak u igri, a ovog puta se naročito pokazalo tačnim da bi dva, tri pojačanja, ovu dobru ekipu koju imam učinila još boljom", zadržao je Prosinečki optimizam s kojim je i došao u klub u januaru.

Igračka legenda Crvene zvezde kaže da ga jedan poraz nije pokolebao, a nada se da njegov optimizam dele i igrači.

"Do juče smo igrali najlepši fudbal u Srbiji, zaista to mislim, gledao sam sve ekipe i iskreno mislim da smo igrali najlepši fudbal i zato, ponavljam, ne mogu sada da pljujem po svemu i svačemu. I Real izgubi kod kuće od Hihona pa ne 'lete' glave nikome".

"NADAM SE TIMU ZA TITULU"
 Pominjao si "dva, tri pojačanja". Na kojim pozicijama su najpotrebniji novi igrači?

"Sezona će brzo biti završena, toliko se valjda možemo strpiti. Tada ću napraviti pres konferenciju i pričati konkretnije. Do tada, znam samo jedno, a to je da se svi mi u klubu, počev od predsednika Lukića i sportskog direktora Adžića, trudimo da napravimo najbolji mogući posao ovog leta i ja sam optimista. Uz prava pojačanja, a govorim o dvojici, trojici igrača, uz kontinuitet u radu koji ćemo imati, ubeđen sam da ćemo dogodine biti ozbiljna ekipa, koja će biti favorit za prvo mesto", rekao je Prosinečki, koji je i sam svestan da je strpljenje navijača "tanko" dok najveći rival ređa titule.

Ipak...

"Ja sam zadovoljan, jer verujem da se mnogo toga promenilo nabolje i da je naša igra dobila na kvalitetu. Ljudi su prihvatili Crvenu zvezdu kao drugačiju, javnost takođe i to mi je drago. A, jasno mi je da navijači traže samo uspeh i da svakoga ko navija za Crvenu zvezdu frustrira to što je Partizan dominantniji u prethodne četiri sezone, ali radićemo naporno svakog dana da za iduću sezonu napravimo tim, koji će nam doneti ono što svi želimo".

Na pripremama u Antaliji, u prvoj polovini februara, do tog trenutka nepogrešivi defanzivac Li Adi počeo je da pravi kikseve pred svojim golom, što je zabrinulo Prosinečkog. Ispostavilo se da trener nije pričao u prazno kada je govorio da je "Adi i dalje dete, koje ponekad voli da se zaigra fudbala, a to ne sme da radi, jer je stoper".

Dve greške igrača iz Gane značila su i dva pogotka fudbalera Borca.

"Moj najveći 'problem' je što neke stvari 'vidim' pre. Li Adi je neosporno dobar igrač i ja to znam, ali to je igrač koji u datom trenutku radi stvari koje nisu najbolje za ekipu. Ode na 14 dana i ne javi se, ne meni, nego nikome u klubu i to je veliki problem. Niko ne može da igra onda kada on to hoće, već kada zasluži. Dogodilo mu se da je igrao rukom i skrivio penal, da je pre toga mogao bolje da reaguje kod prvog gola, a to nije slučajno, to ti se sve vrati..."

Posmatrano sa strane, deluje kao da je Adi mislima već otišao iz Crvene zvezde. Da li je tako? Prosinečki nije dao konkretan odgovor, ali se nešto već može naslutiti iz izrečenog...

"To nije moja stvar i ne mogu da znam šta je u njegovoj glavi, ali znam šta je u mojoj. Ja za sledeću sezonu želim samo optimiste u ekipi, igrače koji imaju pobednički duh, koji mogu da razumeju sistem igre koji želim i da ga prihvate. Nadam se da će Uprava, uz pomoć svih nas, napraviti ekipu od koje ćemo sledeće sezone s pravom moći da očekujemo plasman u Evropu i titulu. I ove sezone, bili smo na pobedu od prvog mesta, verujem da ćemo biti još bolji kada počnemo posao zajedno, od početka", rekao je mladi trener i zaključio:

"Ja se samo nadam da će mi svi igrači biti na raspolaganju prvog dana priprema. Da li će to moći tako, videćemo..."

http://www.mondo.rs/s206883/Sport/Fudbal/Prosinecki_za_MONDO-_Kritike_da_uvrede_ne.html

Ван мреже Dzooo

 • Звездаш
 • **
 • Поруке: 198
 • Репутација: +140/-214
 • POBUNA :D
  • mojacrvenazvezda.net
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #54 послато: 22 Мај 2011, 14:41:08 »
Ko se to sprda sa nama?


U nedeljama koje su iza nas stanje u srpskom fudbalu srozano je bilo do krajnjih granica. Sve to što se dešavalo više je ličilo na vašar(i to onaj koji traje preko cele godine,svake godine),  nego na fudbalsku ligu neke zemlje. Baš tako neke zemlje, jer me sve više sramota zbog činjenice da provodim najlepše godine života u ovakoj „zemlji čuda„. Pa majku mu, Crvena zvezda ima najviše navijača u Srbiji, najviše navijača na stadionu, kako Marakani, tako i na gostovanjima i neko uporno vređa inteligenciju toliko ljudi!

U prethodnom periodu „cirkus“ se pomerio sa svoje stare na novu lokaciju, misleći da će time neprijatnosti od smrada lavova, slonova i konja nestati, ali zaboravljajući pri tom da te iste životinje ostaju sa njima. Pa tako cirkus, u narodu znan kao FSS, pomera težište na novu slobodnu livadicu, poznatiju kao kuća fudbala,strave i užasa. Naravno lavovi će biti srećni zbog novog plena u vidu trofeja, slonovi će tešiti sebe pričom da ih niko ne vidi, a konji će biti srećni zbog nove travice.

E pa od cele sprdnje oko finala kupa, došli smo do toga da se jedni drugima izvinjavaju, zajednica najavljuje velike kazne, Ivica Dačić priča o kvalitetu fudbala, a Crvena zvezda bude kažnjena sa 350 000 dinara! Znači šta god da se desi, cirkus će moći da gurne pod tepih, odloži donošenje odluke, pravi se lud, ali kada je u pitanju Crvena zvezda odluke se donose istog trenutka. Dakle Zvezda dobija udarac gde joj je najteže (po džepu), zbog napravljene bakljade, a FK Rad dobije utakmicu bez publike kao kaznu zbog paljenja zastave druge države? Kaznili su klub koji posećuje 50 ljudi? Drastično mora se priznati. Opet Zvezda u zavisnosti od trenutka u kojem se nalazi uvek dobija raznolike kazne. Kada je gusto i kada je borba za titulu najažnija, klub dobije kaznu od nekoliko utakmica bez publike(prošla sezona), kada je Partizan gotovo siguran ispred nas onda se udara po džepu. Naravno to nije slucajno, jer se zna da je Zvezdi svaki dinar važan pred dolazeći prelazni rok i za opšte funkiconisanje kluba.


E em su se zemlja, Partizan i Savez obrukali tokom utakmice u kupu, nego su nastavili da se brukaju i posle meča.Počevši od sramotnog komentarisanja na Total sokeru od strane Staniše Beljina koji je predstavljao sudijsku komisiju FSS-a, koji je je u svakoj situaciji koja je bila sporna izgovorio rečenicu koja je poptuno neverovatna: “Mi još uvek nismo nabavili zvanični DVD snimak”. Pa Staniša živimo u 21. veku. Da li je moguce da vama nije dovoljno ni više od 24h da nabavite snimak? Što je najcrnje od svega svedoci smo da je i danas 11 dana kasnije JOŠ UVEK ova komisija nije donela nikakvu odluku, jer je eto tamo neki član na putu ili je Bogi Stepanović prehlađen pa piša u krevet(mada je to više zbog njegovih godina nego od bolesti).

Sudijska komisija koju čine Bogoljub Stepanović (predsednik), Zorаn Petrović, Miroslаv Radoman, Stаnišа Beljin, Đorđe Žutić postala je u poslednjih nekoliko dana sinonim za gadost, smeće i licemerstvo. Ista odragnizacija tj. komisija je potrvdila da je Partizan pobedio u finalu kupa i da je ta utakmica registrovana rezultatom 3-0. E sada kako je moguće da je trofej dodeljen još 11. maja kada je utakmica bila prekinuta? Ili ipak nije? Ko koga ovde zeza? Kako to da komisija koja nije bila u punom sastavu može da donosi tako važne odluke, ali zato one druge donosi bez ikakvih problema?

Ista ta komisija je bila toliko prisebna i realna pa je odgovorila na pritužbu Crvene zvezde na poništen gol protiv OFK Beograda i dve sporne situacije u kaznenom prostoru OFK-e. Što set iče penala rečeno je sledeće: “U odboru su posle pregledanih snimaka i priložene dokumentacije zaključili da je sudija Milan Karadžić ispravno postupio prilikom presuđivanja u situacijama kada su gosti reklamirali najstrožu kaznu.” Naravno kada je u pitanju Zvezda uvek je dobra odluka sudije, a što se tiče poništenog gola: “Što se tiče poništenog gola Andrije Kaluđerovića, Sudijski odbor je ocenio da snimak koji poseduje ne može u potrebnoj meri da pokaže da li je napadač Zvezde bio u ofsajdu. Na snimku utakmice koji mi imamo te greške se ne vide, a ako Zvezda ima bolji neka nam ga dostavi”. Stanite pa to je ona ista komisija koja je rekla da je sudija Karadžić ispravno postupio? Kako je moguće da sada nema dovoljno dobar snimak za tu situaciju, ali ima za druge?

Crvena zvezda na ovakvo skrnavljenje fudbala i ovakvih reči “stručnjaka” rekla je sledeće: „Izvinjavamo se gospodinu Beljinu i Sudijskoj komisiji što smo uopšte uputili žalbu na sporne momente. Zaboravili smo na trenutak da oni najbolje vide i da sve znaju, iako se njihovi stavovi uvek kose sa zvezdaškim viđenjem. Nadamo se da će Beljin i Komisija svojim kvalitetom i znanjem nastaviti da doprinose prosperitetu srpskog fudbala“


Što se tiče ostaka priče Bogi je izjavio i ovo: “Ako disciplinci svojim odlukama proglase sudiju za najvećeg i jedinog krivca, svi ćemo otići. Suspendovan je do kraja sezone, ali nije fer da on bude najveći krivac, nije se svesno ogrešio o pravila “. PA IDITE VIŠE FOSILI MATORI! Kako vas nije sramota da se sa toliko godina brukate izjavama i još pretite da ćete otići. Idite niko vas neće ni pogledati. Sve vas fosile… Milovan Đorić, Bogi Stepanović, Ivan Ćurković, Tomislav Karađžić, Ratomir Babić…Da podsetimo Ratomir Babić je izabran za predsednika FS Beograda nedavno, iako je “mlad” kao Krkobabić, sigurni smo da ima pravu, modernu viziju fudbala.

Ajde sada malo opet da pričamo o nameštanju. Da li ste znali da je Hajduk iz Kule od osvojenih ukupno 25 bodova u prvenstvu, čak 17 sakupio u drugom delu prvenstva tj. za 13 utakmica(5 pobeda i 2 remija)? Da je Metalac sakupio 16 bodova u drugom delu prvenstva(isto 5 pobeda i 1 remi)? Usta su mi više suva i tastatura izlizana, od pisanja o BASK-u. Pa ljudi kakva sramota da takva ekipa uđe u prvu ligu naše zemlje. Ja vam garantujem da BASK ima najlošiju ekipu,od svih u prva tri ranga u Srbiji(JSL, prva i drga liga). Igraju ubedljivo najgori fudbal, imaju očajan stadion, nemaju nikakvu posetu i takav klub ulazi u JSL. Zašto? Ralog je poznat. Milion evra dobija klub, koji je stariji od 100 godina a nalazi se u najvišem rangu. Koga briga što igraju očajno, kada će svako dobiti svoj procenat od tog miliona. Treba li pomenuti Novi Pazar, za koji sam vam takođe rekao da je sigurica kući i da ih igrate na kladži? Pa evo nameštaju i na strani i po svemu viđenom sprema nam se najgori mogući sastav ekipa u „srpskoj eliti“ u istoriji.

Al se zato preti Zvezdi za vređanje Karadžića tj. bar tako prenose mediji. Ja nisam mogao da verujem kakvu glupost čitam. Kazniti nekoga zato što te vređa? Kroz dalju i bližu istorju smo svašta čuti i videti na stadionima…od prozivanja Slobodana Miloševića sa onim “spasi Srbiju i…”, pa onda prozivanje UEFA, sa vec legendarnom koreografijom UEFA MAFIOSI, pa do savremenih povika sličnih Slobi, samo ovaj put Borisu Tadiću. I neko je našao nama da preti zbog prozivanja Teleta. E pa Tole govedo, JEDI GO%NA! Treba da se ustručavamo od prozivanja čoveka koji je otpozdravljao navijače Partizana koji su vređali Crvenu zvezdu i njene navijače? DOLIJAĆEŠ TI TOLE!


I od koga sada mi očekujemo da nam reši ovakvo stanje? UEFA i FIFA očigledno ne žele, jer ni tamo stvari nisu čiste. Gleda se na duže staze, a slede izbori. Tomislav Karadžić je tako iskoristio priliku i na otvaranju srpske kuće fudbala, strave i užasa, javno rekao da će glasati za Blatera. Divno. Sve nas je dirnula njegova iskrenost, a naravno i samog Blatera.Da li treba da se uspaničimo kada pojedinci zaprete da će dati ostavke? Koga boli ona stvar. Možda pravo pitanje nije ko se to sprda sa nama, jer je više nego očigledno, već dokle će. Zašto se krije da se Zoran Laković sprema da bude naslednik Karadžića kada ovaj ode? Za kraj Nedeljko Kovinjalo(nisam njegov fan) je u svom blogu dosta toga rekao o Đoriću i savezu… Ne očekujem ja da će neko doći i čarobnim štapićem odneti sve loše iz srpskog fudbala. Ja samo želim da se stvori prava svest medju anvijačima u Srbiji. Delije su toga svesne, krenule su i druge navijačke grupe sa borbom protiv FSS-a, ali nisam siguran koliko će potrajati…http://www.mojacrvenazvezda.net/2011/05/22/ko-se-to-sprda-sa-nama/

Ван мреже Sektor

 • J. Edgar Hoover
 • Пријатељ РСБ-а
 • ****
 • Поруке: 17.436
 • Репутација: +5240/-5585
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #55 послато: 22 Мај 2011, 17:07:01 »
Prosinečki - Odgvornost je i moja

Postavljeno: 22.05.2011
Porazom u subotu od Borca u Čačku (0:2), momci Roberta Prosinečkog ne samo da su se i definitivno oprostili od titule prvaka, već su igrom i zalaganjem, bar na 90 minuta, podsetili navijače na neke od najlošijih utakmica u četiri sušne sezone.

Prosinečki je želeo da proba neka nova rešenja protiv tvrdog i neugodnog rivala i sve se završilo loše. Mladi trener kaže da poraz može da prihvati, ali ne i nezalaganje.

- Odmah posle utakmice rekao sam da je to bilo najlošije izdanje Crvene zvezde od kada sam ja trener i ostajem pri tome. Tačno je da smo imali i prečku i stativu i da bismo verovatno sada imali drugačiju temu za razgovor da je jedan od ta dva šuta "ušao", kao i onaj pokušaj Kaluđerovića, ali se to nije dogodilo. Nešto drugo je problem i to mi smeta, što u utakmicu nismo ušli sa željom i voljom za nadigravanjem i trčanjem. Ekipa može da pobedi, odigra nerešeno ili izgubi, ali ne i da ne želi pobedu. Zato sam nezadovoljan - rekao je Prosinečki.

x Nezadovoljni su bili i navijači. Prvi put od kada si trener uputili su uvrede igračima za prikazano. Da li je njihova ljutnja opravdana i da li misliš da su možda preterali?

- Zna se kako je navijačima, oni jako emotivno proživljavaju svaku našu pobedu, a naročito poraz. Kada ne valja, treba kritikovati, prvo mene, logično, jer ja donosim odluke, pa onda i igrače, i iako ne sporim da smo igrali loše, mislim da igrači nisu zaslužili teške uvrede jer je to bila prva naša loša partija ovog proleća. Ne znam šta se dogodilo, i zašto se dogodilo baš u Čačku, mnogo stvari u fudbalu utiče na to da ti naiđe loš dan, ali ni tada ne sme da manjka želje. Zato sam rekao da ćemo napraviti analizu, hoću da razgovaram sa igračima i da mi kažu koji su razlozi zbog kojih su podbacili - kaže Prosinečki.
 
x Da li misliš da su igrači klonuli posle poraza od Partizana u "večitom derbiju"? Da li su prestali da veruju?

- Ma, to me ne zanima! Ne zanima me da li je pobedio Partizan i kolika je bodovna prednost, ti kao igrač Crvene zvezde moraš, kako znaš i umeš, da pobediš u svojoj utakmici. Gotovo svakog dana posle derbija u kojem smo odigrali loše drugo poluvreme i izgubili postavljalo se u javnosti pitanje motiva. Ja ne vidim šta je tu sporno, jer je za moje pojmove sasvim dovoljan motiv to što si igrač Crvene zvezde. A i da nije, pa tu ima igrača koji moraju da se bore za mesto u timu naredne sezone, pa isto tako ima i igrača koji se bore da ostvare što bolji transfer... I kako onda mogu da nemaju motiva? - pita se Prosinečki.

x I zimus si, po završetku priprema, najavio da ćeš u nekom trenutku pružiti šansu igračima koji su bili u drugom planu. Ispostavilo se da te pojedinci nisu ubedili da zaslužuju mesto u ekipi?

- Stojim uvek iza toga da igračima treba pružiti šansu. Rekao sam posle pobede nad Radom da ću dati priliku pojedinim momcima da bismo videli koliko mogu. Dobio sam uvid u neke stvari na koje sam tražio odgovor, ali ne želim sada odmah da krivim pojedince, naročito ne one koji dugo nisu igrali i koji nisu potvrdili da mogu da pruže ono što sam ja zamislio da oni mogu. Vidite, ne mogu posle jednog lošeg izdanja da pljunem i na sebe i na njih i na sve ono što smo postigli do sada. Dugo već pričamo o tome da Zvezda igra lepo, dopadljivo, da dominira i sada ođednom ništa ne valja? Zaista mislim da smo napravili pomak u igri, a ovog puta se naročito pokazalo tačnim da bi dva, tri pojačanja, ovu dobru ekipu koju imam učinila još boljom - zadržao je Prosinečki optimizam s kojim je i došao u klub u januaru.
 
Igračka legenda Crvene zvezde kaže da ga jedan poraz nije pokolebao, a nada se da njegov optimizam dele i igrači.

- Do juče smo igrali najlepši fudbal u Srbiji, zaista to mislim, gledao sam sve ekipe i iskreno mislim da smo igrali najlepši fudbal i zato, ponavljam, ne mogu sada da pljujem po svemu i svačemu. I Real izgubi kod kuće od Hihona pa ne "lete" glave nikome.

x Pominjao si "dva, tri pojačanja". Na kojim pozicijama su najpotrebniji novi igrači?

- Sezona će brzo biti završena, toliko se valjda možemo strpiti. Tada ću napraviti pres konferenciju i pričati konkretnije. Do tada, znam samo jedno, a to je da se svi mi u klubu, počev od predsednika Lukića i sportskog direktora Adžića, trudimo da napravimo najbolji mogući posao ovog leta i ja sam optimista. Uz prava pojačanja, a govorim o dvojici, trojici igrača, uz kontinuitet u radu koji ćemo imati, ubeđen sam da ćemo dogodine biti ozbiljna ekipa, koja će biti favorit za prvo mesto - rekao je Prosinečki i nastavio: - Ja sam zadovoljan, jer verujem da se mnogo toga promenilo na bolje i da je naša igra dobila na kvalitetu. Ljudi su prihvatili Crvenu zvezdu kao drugačiju, javnost takođe i to mi je drago. A, jasno mi je da navijači traže samo uspeh i da su svakoga ko navija za Crvenu zvezdu frustrira to što je Partizan dominantniji u prethodne četiri sezone, ali radićemo naporno svakog dana da za iduću sezonu napravimo tim, koji će nam doneti ono što svi želimo.

Na pripremama u Antaliji, u prvoj polovini februara, do tog trenutka nepogrešivi defanzivac Li Adi počeo je da pravi kikseve pred svojim golom, što je zabrinulo Prosinečkog. Ispostavilo se da trener nije pričao u prazno kada je govorio da je "Adi i dalje dete, koje ponekad voli da se zaigra fudbala, a to ne sme da radi, jer je štoper". Dve greške igrača iz Gane značila su i dva pogotka fudbalera Borca.

- Moj najveći "problem" je što neke stvari "vidim" pre. Li Adi je neosporno dobar igrač i ja to znam, ali to je igrač koji u datom trenutku radi stvari koje nisu najbolje za ekipu. Ode na 14 dana i ne javi se, ne meni, nego nikome u klubu i to je veliki problem. Niko ne može da igra onda kada on to hoće, već kada zasluži. Dogodilo mu se da je igrao rukom i skrivio penal, da je pre toga mogao bolje da reaguje kod prvog gola, a to nije slučajno, to ti se sve vrati... Da li je mislima već otišao iz Zvezde, to nije moja stvar i ne mogu da znam šta je u njegovoj glavi, ali znam šta je u mojoj. Ja za sledeću sezonu želim samo optimiste u ekipi, igrače koji imaju pobednički duh, koji mogu da razumeju sistem igre koji želim i da ga prihvate. Nadam se da će Uprava, uz pomoć svih nas, napraviti ekipu od koje ćemo sledeće sezone s pravom moći da očekujemo plasman u Evropu i titulu. I ove sezone, bili smo na pobedu od prvog mesta, verujem da ćemo biti još bolji kada počnemo posao zajedno, od početka - rekao je mladi trener i zaključio: - Ja se samo nadam da će mi svi igrači biti na raspolaganju prvog dana priprema. Da li će to moći tako, videćemo.

http://www.crvenazvezdafk.com/prosinecki-odgvornost-je-i-moja-4421-c3-content.htm

Ван мреже musemic

 • Звезда му је све
 • ****
 • Поруке: 1.166
 • Репутација: +807/-677
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #56 послато: 22 Мај 2011, 19:52:01 »
Аџић тражио појачања у Белгији, осморица на трансфер-листи22 мај, 2011 Док се у Чачку од стране навијача тражила његова оставка,  спортски директор црвено–белих, Иван Аџић, налазио се у Белгији. Како се сазнаје, разлог посете је био један од кандидата за појачање, који је играо на мечу Стандард – Вестерло.

На Маракани крију о коме је реч, али у питању је вероватно офанзивни везиста или нападач. Опису одговара, рецимо, Паоло Енрике из Вестерлоа, позајмљен од стране бразилског Деспортива до јуна, који је ове сезоне одиграо 39 мечева и постигао 22 гола. Ако је, заиста, тај играч у питању, његова вредност се процењује на 1,5 милион евра.На данашњем тренингу није било ни тренера Роберта Просинечког, наводно је остао у Јежевици да проведе дан са фамилијом, мада постоје индиције и да је скокнуо негде преко границе да види једно од потенцијалних појачања.

Спрема се трансфер листа

Поједини играчу Звезде против Борца су показали да не могу да одговоре захтевима Звезде.

– Добио сам увид у неке ствари на које сам тражио одговор, али не желим да кривим појединце, нарочито не оне који нису дуго играли – напоменуо је Звездин стратег Просинечки.

Како се сазнаје, тренер црвено–белих са спортским директором Аџићем ове недеље требало би да сачини трансфер листу, на којој ће се наћи причан број играча. Могуће је чак осморица!
http://www.zurnal.rs/2011/05/22/adzic-trazio-pojacanja-u-belgiji-osmorica-na-transfer-listi/index.html

Ван мреже Jar Jar

 • Члан КК
 • ****
 • Поруке: 1.223
 • Репутација: +528/-243
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #57 послато: 23 Мај 2011, 09:53:32 »
RP: “Adijeva igra nije slučajnost”
Izvor: B92, zurnal.rs

http://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2011&mm=05&dd=23&nav_id=513815

Crvena zvezda oprostila se i od minimalnih šansi za osvajanje titule porazom od Borca u Čačku sa 2:0.

Jedan od glavnih krivaca za četvrti poraz u sezoni bio je reprezentativac Gane Li Adi koji je odgovoran za oba pogotka Čačana.

Trener Crvene zvezde Robert Prosinečki ponovo je kritikovao mladog fudbalera, ali nije potvrdio da li će na leto napustiti “Marakanu”.

“Moj najveći ”problem” je što neke stvari “vidim” pre drugih. Adi je neosporno dobar igrač, to znam, ali u određenom trenutku radi stvari koje nisu najbolje za ekipu. Ode na 14 dana i nikome se ne javi, što je veliki problem. Ne može neko da igra kad hoće, već kad zasluži”.

Prosinečki je analizirao greške reprezentativca Gane protiv Borca.

“Dogodilo mu se da je igrao rukom i skrivio penal, pre toga je mogao i bolje da reaguje kod prvog gola, a to nije slučajno. To se sve vrati”, objasnio je trener Zvezde.

Ван мреже ФКЦЗ

 • Звезда му је све
 • ****
 • Поруке: 1.749
 • Репутација: +610/-368
 • Од рођења мог...
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #58 послато: 23 Мај 2011, 10:24:52 »
izvor: NOVOSTI

Filjo dolazi u Zvezdu?

Ivan Adžić je prisustvovao meču Standard – Belgija, kako bi na delu video 22-godišnjeg brazilskog napadača, koji je ove sezone na 39 mečeva postigao 22 gola

SPORTSKI direktor Crvene zvezde Ivan Adžić nije bio u subotu Čačku, već je boravio u zemljama Evropske Unije.

Bio je u Nemačkoj, ali je, saznajemo, pratio i meč belgijskog šampionata Standard - Vesterlo kako bi na delu video brazilskog špica Paula Enrikea Filja koji je u 39 mečeva ove sezone postigao 22 gola.

Standard je pobedio 2:0, a sportski direktor je sigurno poneo neke utiske o 22-godišnjem napadaču koji je tri sezone proveo u Herenvenu, a minule je igrao u Vesterlu kao pozajmljeni igrač Palmeirasa.

levo_krilo

 • Гост
Одг: Све вести - Без коментарисања!
« Одговор #59 послато: 23 Мај 2011, 13:38:40 »
Ko ide iz Crvene zvezde?

Rekonstrukcija igračkog kadra Crvene zvezde započeće prvog dana prelaznog roka. Trener ekipe sa "Marakane" Robert Prosinečki je još ranije najavio da će nekoliko fudbalera napustiti Ljutice Bogdana 1a.

Najveće šanse da među prvima ode iz Zvezde ima Pavle Ninkov. Kapiten crveno-belih već neko vreme figurira kao pojačanje francuskih i belgijskih klubova, a s obzirom da mu ugovor ističe za šest meseci, ovo je poslednja prilika da Zvezda zaradi na njegovom transferu.

Ognjen Koroman je u prolećnom delu sezone pao u drugi plan, pa je velika šansa da i on u junu spakuje kofere. Njegov ugovor je jedan od najvećih na "Marakani", pa ne bi trebalo nikog da iznenadi ukoliko vezista ponovo ode na Istok.

Slična situacija kao sa Koromanom je i sa Sašom Stamenkovićem. Skupo ga je koštalo penjanje na ogradu i vođenje navijanja. Boban Bajković je iskoristio priliku u potpunosti, još ako se na to doda izvestan dolazak Bojana Šaranova, čuvar mreže će gotovo sigurno otići u inostranstvo. Švajcarski klubovi se pominju kao najrealnija mogućnost za nastavak karijere Stamenkovića.

Li Adi, nesumnjivo jedan od najkvalitetnijih centralnih bekova u domaćem šampionatu, uspeo je da svojim ponašanjem van terena baci u drugi plan sav talenat koji poseduje. Zagrebački Dinamo je poslao svoje emisare u Čačak da gledaju reprezentatica Gane, ali sigurno neće doneti svoj sud posle jednog meča, u kojem se Adi i nije baš pokazao.

Stevan Reljić, defanzivac Zvezde, nije se naigrao ove sezone. Samo osam mečeva momka iz Pljevalja u crveno-beloj uniformi nije ubedilo navijače da mu je mesto u ekipi.

Nekadašnji tandem Zete Kadu - Savio je dobijao najviše kritika od početka godine. Defanzivac je i pokušao da nađe angažman u Kini, međutim, ubrzo je vraćen zbog povrede. On čak nije ni licenciran za ovu sezonu. Sa druge strane Kadu je verovatno od svih igrača vicešampiona dobijao najviše zvižduka i verovatno i sam razmišlja o napuštanju "Marakane".

Još jedan fudbaler iz Gane na putu je odlaska iz redova crveno-belih. Aval Isah je odradio korektno veći deo sezone, ali čini se da će prednost na njegovom mestu dobiti mlađi igrači iz Zvezdine škole. Prema najavama iz Italije, Breša i Leće su najozbiljniji u nameri da angažuju zadnjeg veznog.

Poslednji koji bi mogli da se pridruži fudbalerima koji će otići iz Zvezde su Vladan Binić i Dejan Milovanović. Mladi fudbaler gotovo da i nije imao priliku da dokaže kvalitet i u najboljem slučaju po njega bića poslat na pozajmicu u neki tim iz Superlige Srbije, dok nekadašnjem kapitenu tima Milovanoviću sledi povratak u francuski Lans, koji i nije preterano zainteresovan da ga zadrži, nakon ispadanja u Drugu ligu.

Pored odlazaka menadžment kluba planira i pojačanja. Za razliku od nekih ranijih prelaznih rokova, na "Marakanu" ovoga leta ne bi trebalo da dođe više od četvorice igrača. Pored Kufrea, Kramarića, Despotovića za koga se u poslednje vreme sve više priča, Ivan Adžić trenutno boravi u Belgiji, gde prati napadača Vesterloa Paula Enrieka Filja, dok se od domaćih igrača pominju igrači OFK Beograda golman Šaranov i Rodić.

http://sportal.rs/news.php?id=51442